Sida Loo Cabiro Cadaadiska Dhiiggaaga

War Guud

 • Cadaadiska dhiiggaaga waxa lagu hubiyaa laba tiro. Tirada sare (systolic) waxay muujinaysaa cadaadiska halbowleyaashaada (arteries) marka wadnahaagu garaac sameeyo. Tirada hoose (diastolic) waxay muujinaysaa cadaadiska halbowleyaashaada marka wadnahaagu nasanayo.

 • Cadaadiska dhiigga ee sareeya (high blood pressure) ama dhiig-karka waxa kale oo Ingiriisiga loo yaqaanaa “hypertension.”

Waxa la Rabo Inaad Ogaatid ka Hor Inta Aanad Cabirin Cadaadiska Dhiiggaaga

 • Qaado dawadaada ugu yaraan 30 daqiiqadood ka hor inta aanad cabirin cadaadiska dhiiggaaga.
 • Isku day inaad iska ilaalisid cuntada, cabista sigaarka, cabitaanka cabitaanada leh kafeyn, jimicsiga iyo cabista khamriga 30 daqiiqadood ka hor inta aanad cabirin cadaadiska dhiiggaaga.
 • Isku day inaad isticmaashid isku cudud wakhti kasta oo aad cabiraysid cadaadiska dhiiggaaga.
 • Haddii hal cudud ay kaaga rakiban tahay dhuun kaadi-sifeyn, cududdaa ha u isticmaalin cabirista cadaadiska dhiiggaaga.
 • Haddii lagugu sameeyay naas-jarid (mastectomy), ha isticmaalin cududda ku taala isla dhinaca qalitaanka lagu sameeyay.
 • Haddii uu kugu dhacay faalig (stroke), ha isticmaalin cududda ku taala isla dhinca uu saameeyay faaliggu.

Garo Inta la Rabo In Cadaadiska Dhiiggaagu Ahaado

 • Tirada cadaadiska dhiigga ee caadiga ahi waa 120/80.
 • Haddii uu kugu dhacay faalig, aad qabtid sonkor/macaan, cudur wadnaha ah, cudur kalyaha ah ama cudur kale oo ah xididada dhiigga, waa in cadaadiska dhiiggaagu noqdo 130/80 ama wax ka yar. Halista kaaga imanaysa dhibaatooyinka cuduradaa ama xaalado kale waxay hoos u dhacaysaa hadba marka aad si ammaan leh hoos u dhigtid cadaadiska dhiiggaaga.
 • La hadal dhakhtarkaaga haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan inta la rabo in cadaadiska dhiiggaagu noqdo.

Goorta la Cabiro Cadaadiska Dhiiggaaga

 • Wakhtiga ugu fiican ee la cabiro cadaadiska dhiiggaaga waa marka aan walwal ama giigsanaan ku haynin ama aan xanuun ku haynin.
 • Samee cabirka ka dib marka aad fadhidid 5 daqiiqadood iyada oo cagahaagu fu fidsan yihiin dhulka.
 • Maalin kasta isku wakhti cabir cadaadiska dhiiggaaga.

Sida Loo Cabiro Cadaadiska Dhiiggaaga

 • Saar mishiinkaaga miis yaala meel degan. U hubso inaad dooratid miis aad si raaxo leh u saari kartid cududdaada sare oo la siman wadnahaaga.
 • Gasho shaadh/shaati gacmo gaaban ama iska saar. Duubka la buufiyo oo taabanaya maqaarka oo qaawan waxay kaa gargaari kartaa inaad heshid cabir sax ah.
 • Ku fadhiiso kursi taageero haboon u leh dhabarkaaga.
 • Duubka la buufinayo saar cududdaada oo ah meel 1 inji ka sareysa xusulkaaga ama laabata sida uu kuu sheegayo buugga isticmaalaha ee qalabka. U hubso in duubka la buufinayo aanuu aad u weynayn ama aad u yareyn. Waa inaad awoodid inaad galisid hal far hoosta duubka la buufinayo. Haddii duubka la buufinayo kala fuqo, waxa aad u baahan tahay duub intii hore ka weyn.
 • U hubso in cududdaadu si siman u saaran tahay miiska iyada oo baabacadda gacantaadu sare u jeedo. Waa in cududdaada sare la siman yahay heerka wadnahaaga. Haddii cududdaada sare ay ka sareyso ama ka hooseyso heerka wadnahaaga, waxa kuu soo bixi doona cabir khalad ah.
 • Labada cagoodba si siman u saar dhulka.
 • Naso 5 daqiiqadood.
 • Shid mishiinka oo raac fariimaha ku yaala mishiinka (ama ku qoran buugga isticmaalaha).
 • Mishiinku waxa uu soo saari doonaa tiradaada sare (systolic) iyo tiradaada hoose (diastolic).
 • Haddii uu kuu soo baxo cabir cadaadis dhiig oo ka sareeya intii aad filaysay, naso 5 ilaa 10 daqiiqadood ka dibna ku celi qaadista cabirka cadaadiska dhiiggaaga.
 • Haddii cabirka cadaadiska dhiiggaagu wali ka sareeyo intii aad filaysay, raac fariimaha la-sii-socodka ee ku yaala xagga hore ee warqaddan xaqiiqada ee ku saleysan cabirkaaga.
 • Qor taariikhda, wakhtiga, cabirka cadaadiska dhiigga, cududdada laga qaaday, tirada garaaca wadnaha iyo haddii aad qaadatay dawadaadii. Warkaa hore u soo qaado marka aad tagaysid ballanta aad la leedahay dhakhtarkaaga.
 • Bakhtii ama dami mishiinka.

Daryeelka Mishiinka

 • Mishiinka ku hay weelkii am boorsadii uu ku yimi.
 • Mishiinka ku kaydi meel ka fog kulayl, qabow iyo qoyaan ama suyuc. Ha ku kaydin musqusha ama meel u dhow baafka dhiqista ee jikada am madbakha.
 • Mishiinka ka fogee tiigsiga caruurta.
 • Mishiinka ha laguu hubiyo ugu yaraan hal mar sannadkii. Gee xafiiska dhakhtarkaaga ama xarunta dab-damiska ee degmada.
 • Raac fariimaha shirkadda sameysay mishiinka ee ku saabsan sida loo isticmaalo, loo nadiifiyo iyo sida loo kaydiyo mishiinka.
 • Haddii aanad helin cabir sax ah, la hadal dhakhtarkaaga.
Recent Videos

Loading...
error: Content is protected !!